• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 1999

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ'NİN 20. YILI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN YUVARLAK MASA TOPLANTISI: "YAYINCILIK VE TOPLUMSALLAŞMA"
Tanıl BORA, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Önder ERGÖNÜL, Onur HAMZAOĞLU, Bülent KILIÇ, Kemal OKUYAN, Ata SOYER, Yavuz ÜÇKUYU
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KÜRESELLEŞME* BÖLÜM II
Alpay AZAP, Claudio Casadio TARABUSI, Graham VICKERY
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TIBBİ AMAÇLI TİCARET
Ata SOYER
REÇETENİN YİTİRİLMESİ
Hilal YURTSEVEN
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ FİYATLARI; "TEKELLERİN ORMAN KANUNU"
Ata SOYER
MAI; ULUSLARARASI SERMAYENİN PROJELENDİRİLMİŞ EN SON ŞEKLİDİR
Şükrü GÜVENÇ
SUÇ DUYURUSU! İLAÇTA PATENT UYGULAMASI
Türk Eczacıları Birliği İstanbul Eczacı Odası
İLAÇTA PATENT UYGULAMASININ HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ*
Ünal TEKİNALP
TAM-SÜRE ÇALIŞMA TARTIŞMALARI
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Bürosu
SINIFLAR; SAĞLIK DÜZEYLERİ, SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARI VE YARARLANDIKLARI SAĞLIK KURUMLARI ANTALYA'DA İKİ BÖLGE, YEDİ SINIF
İlker BELEK
SAĞLIK KAYNAKLARI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİ SAĞLAMANIN YOLU: SAĞLIK İHTİYAÇLARINI BELİRLEME TEKNİKLERİ
Mehmet TOP
GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ AYKIRI BİR GÖRÜŞ
Necati DEDEOĞLU
SAYILARIN DİLİ