• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2002

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAVAŞ *
Alpay AZAP, İbrahim BALIM, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, Bülent KILIÇ, Özlem KURT, Gamze UĞURLUER, Yavuz ÜÇKUYU, Eftal YILDIRIM, Bülent Nazım YILMAZ
ŞİDDET, ATEŞLİ SİLAHLAR VE HALK SAĞLIĞI
Hilal ÖZCEBE, Derya ÇAMUR
ULUSLARARASI BAZI ÖRGÜTLER VE SÖZLEŞMELER
Gaye YILMAZ
HİZMET TİCARETİ ANLAŞMASI'NIN (GATS) SAĞLIK ALANINA ETKİLERİ
Mehmet ÖZEN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
I. İrem BUDAKOĞLU, Seçil ÖZKAN, Işıl MARAL, M. AIi BUMİN, Remzi AYGÜN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ VE MEZUNİYET SONRASI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Yasemin AÇIK, Ferdane OĞUZÖNCÜL, S. Aytaç POLAT, Yüksel GÜNGÖR, Leyla GÜNGÖR
SAĞLIK BAKANLIĞINCA ARALIK 2001 TARİHİNDE YENİDEN YAYIMLANAN "SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDAKİ YÖNERGE"NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bülent KILIÇ, Gazanfer AKSAKOĞLU
DÜNYADA UYGULANAN AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Zeliha Uğur ÖCEK
MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ SAĞLIK PERSONELİ TÜRKİYE NORMLARININ SİLAHLI KUVVETLER SAĞLIK PERSONELİ TÜKENMİŞLİK PUANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
Mesut ÇİMEN
AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE ÖZEL SEKTÖRE BAKIŞ AÇILARI
A. Uğur BEDİZ
KÜBA’NIN DEVRİM ÖNCESİ VE SONRASI SAĞLIK SİSTEMLERİ*
Bülent KARA
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıdıka KAYA, Kafiye EROĞLU, Gülşen VURAL
SAYILARIN DİLİ