• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2009

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: DÜNDEN BUGÜNE YEREL YÖNETİM(LER)
Onur HAMZAOĞLU, İlhan DİKEN
UNUTULAN BİR SOSYALİST DENEYİM: PARİS KOMÜNÜ
Bilge Kağan ŞAKACI
KAVRAMLARLA YEREL YÖNETİMLER
Yeşim Edis ŞAHİN
KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME İLİŞKİSİ-MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİĞE, ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ BİRLİKLERE VE BÖLGESELLEŞMEYE
Şenay ERAY
İKTİSADİ ZORUNLULUK VE POLİTİK BİR İNŞA OLARAK MEKAN: MERKEZİN VE YERELİN YERSELLİĞİ
Örsan Ö. AKBULUT
YEREL YÖNETİMLERDE NEOLİBERAL REFORM: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ
Tayfun ÇINAR
KENT, KENTLİ, KENT YÖNETİMİ VE KATILIM ÜZERİNE GÖZLEMLER
Atilla GÖKTÜRK, Mim Sertaç TÜMTAŞ
TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA YEREL YÖNETİMLER
Can Giray ÖZGÜL
YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRESEL RANT ALANLARI
Örgen UĞURLU
TANIKLARINDAN FATSA DENEYİMİ*
Melih PEKDEMİR
VİRANŞEHİR BELEDİYESİ 1999-2009 DÖNEMİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI
Emrullah CİN, Cegerğun POLAT, Onur HAMZAOĞLU
ÖZGÜR BELEDİYECİLİK MODELİ
Abdullah DEMİRBAŞ
DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM
Osman ÖZGÜVEN
YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK: YENİDEN
Necati DEDEOĞLU
TÜRKİYE'DE BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Melike YAVUZ, Selim YÜKSEL, Onur HAMZAOĞLU
MEKSİKA: EZLN, CARACOLES VE YEREL ÖZERKLİK
Sibel ÖZBUDUN
VENEZUELLA'DAN RAPOR BARRİO ADENTRO VE VENEZUELLA'DA SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN AZALIŞI: İLK YILLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ *
Francisco ARMADA, Carles MUNTANER, Haejoo CHUNG, Haejoo CHUNG, Joan BENEACH, Melike YAVUZ
SOLUN YERELDE BAŞARISI İÇİN ALTERNATİF BİR PROGRAM ÖNERİSİ*
Bülent DURU