• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2013

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Yavuz ÜÇKUYU, Alpay AZAP
BİLİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
Afşar TİMUÇİN
BİLİM'İN KAPİTALİZM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇERÇEVE DENEMESİ
Yavuz ÜÇKUYU
BİLİMSEL YÖNTEME TARİHSELCİ YAKAŞIM
Erhan NALÇACI
BİLİM İNSANININ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU1
İzge GÜNAL
BİR BİLGİ-YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK DÜNYA BANKASI
Filiz ZAPCI
TÜBİTAK VE TÜBA VAKALARI
Namık Kemal PAK
İLAÇ ENDÜSTRİSİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE HASTALIK ÜRETİMİ
Halis ULAŞ, Burhanettin KAYA
"YAŞAYAN BELGE": DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ'Nİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI
Murat CİVANER
TANI TEMELLİ GRUPLARA BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE
İsmail Erdem ERKOYUN
SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ SİYASALLAŞTIRILIYOR
Kayıhan PALA
HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİ BESLEYEN SKALA: TEORİK VE PRATİK BOYUT
Kansu YILDIRIM