Yazar
Osman HAYRAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Hasan BATlREL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dr.