Yazar
Işıl MARAL
Gazi Üniversitesi Tıp FaküItesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Sefer AYCAN
Gazi Üniversitesi Tıp FaküItesi Halk Sağlığı AD, Öğ. Gör., Dr.

Yazar
Ayşegül SARAÇ
Gölbaşı Sağlık Grup Başkanı, Uzman, Dr.

Yazar
M. AIi BUMİN
Gazi Üniversitesi Tıp FaküItesi Halk Sağlığı AD, Prof., Dr.