Yazar
Ahmet Can BİLGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dr.

Yazar
Yücel DEMİRAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör.

Yazar
Sibel KlRAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör.