Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Türk Tabipleri Birliği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Üyesi, Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı