Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Türk Tabipleri Birliği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr.