Yazar
Gökçen ALPKAYA
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Elemanı, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Erel TELLAL
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Elemanı, Yrd. Doç. Dr.