Yazar
Hatice KARAÇAY
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, Arş. Gör., Doktora Öğrencisi

Yazar
Hakan MIHÇI
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, Arş. Gör., Dr.