Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Türk Tabipleri Birliği İzmit Koordinasyon Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Arş. Gör., Dr.