Yazar
A. Hamdi AYTEKiN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Kayıhan PALA
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi HaIk Sağlığı AD, Dr.

Yazar
Alpaslan TÜRKKAN
Gemlik Eğitim-Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı, Dr.

Yazar
İbrahim SİVRİKAYA
Türk Tabipleri Birliği Adapazarı Koordinasyonu, Dr.

Yazar
Bülent ASLANHAN
Türk Tabipleri Birliği Gölcük Koordinasyonu, Dr.

Yazar
Cavit IŞIK YAVUZ
Türk Tabipleri Birliği Kocaeli Koordinasyonu, Dr.