Yazar
Dünya ARMAĞAN
Yazar

Yazar
Korkut BORATAV
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi, Panel Yöneticisi

Yazar
İzzettin ÖNDER
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.