Yazar
Eren Deniz Tol GÖKTÜRK
Mersin Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Dr.

Yazar
Atilla GÖKTÜRK
Mersin Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Doç. Dr.