Yazar
Mustafa SÜTLAŞ
İstanbul Tabip Odası Basınla İlişkiler Çalışma Grubu Üyesi ve Bizim Gazete Sağlık Tıp Sayfası Hazırlayanı, Dr.