Yazar
Zeliha ETÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk SağIığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Feride SAÇAKLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.