Yazar
Gazanfer AKSAKOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Yonca SÖNMEZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.