Yazar
Harold B. WHITE
Department of Chemistry and Biochemistry, University of Delawore

Yazar
Mustafa F. DİKİCİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Füsun YARIŞ
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
B. Murat YALÇIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Ersin YARIŞ
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Doç.Dr.