Yazar
Özlem ÖZKAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Dr. Hem.