Yazar
Sinan SÖNMEZ
Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü; Ankara Üniversitesi, SBF (e) Öğretim Üyesi, Prof. Dr.