Yazar
Cem SOMEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü

Yazar
Nilgün KÜÇÜKYALÇIN
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Yazar
Mümtaz PEKER
Emekli Nüfusbilimci

Yazar
Bayram ÜNAL
Niğde Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Yazar
Aziz ÇELİK
Kristal-İş Sendikası Eğitim Uzmanı

Yazar
İsmail Hakkı TOMBUL
KESK Başkanı

Yazar
Haluk BAŞCIL
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi

Yazar
Ercan YAVUZ
Türk Tabipleri Birliği Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Üyesi

Yazar
Osman ÖZTÜRK
Türk Tabipleri Birliği Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Üyesi