Yazar
Gamze Yücesan ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Doç. Dr.

Yazar
Ali Murat ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dr.