Yazar
Özlem ÖZKAN
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği AD, Yrd. Doç. Dr.