Yazar
Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yrd. Doç. Dr.