Yazar
Aslı ODMAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Arş. Gör., Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu Üyesi