Yazar
Işıl ERGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Öğr. Gör.

Yazar
Raika DURUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Uzm. Dr.