Yazar
Selçuk ALSAN
Dr.

Metin / Text
  • Pusula bulunalı 2000 yıldan çok zaman geçti. İnsanlık dünya manyetik alanından yararlanarak kuzeyi gösteren bu ağır taş parçacığını coşkuyla karşılamıştı. O günden beri manyetik çekim gücü üzerine efsaneler yaratıldı. Manyetik alanın her hastalığı iyileştirdiğine ve hatta gençliği geri getirdiğine inanılıyordu. Eski zamanların hekimleri hastalarına havanda dövülmüş mıknatıs yutmayı sağlık verirdi. Fakat gün geçtikçe mıknatısın kendinden çok, bugün manyetik alan olarak bildiğimiz garip güç dikkati çekti. İşte böylece dört yüzyıl önce biyomanyetizm'in ilk tohumları atıldı. Bugün biyofiziğin bir dalı olan bu bilim doğal ve yapay dış manyetik alanların canlı hücreler ve organizmalar üzerindeki etkilerini araştırır. Aristo, Plinus, Paracelsus ve Gilbert miknatısın iyileştirici etkilerinden balhsettiler. 17. yüzyılda Fransız sarayının doktorları sürekli taşınan miknatısın iyileştirici etkileri sorununa eğildiler. 19. yüzyılda ünlü Rus klinikçisi S. Botkine manyetik alanın sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi olduğunu buldu. Fakat bilimsel bulıguların yetersizliği, deneysel temelin noksan oluşu ve elektrikle tedavi'de yeni yöntemlerin belirmesi biyomanyetizm'in arka plana atılmasına yol açtı. İnsanoğlunun Uzay'ı fethe başlaması ile birlikte biyomanyetizm yeniden doğdu. Tıp tüm yaşayanlara düşman bu yeni çevre üzerinde araştırmalar yapmak zorunda kaldı. Doğal manyetik alanlardan çok daha güçlü manyetik alanların insan üzerindeki etkisi araştırılmaya başlandı. Yeni deneyler yeni aygıtlar gerektiriyordu. Araştırıcılar hasta organı ve bazen bütün vücudu sarmalayan halka biçimi mıknatıslar yaptılar. İlginç sonuçlar elde edildi. Ne var ki aygıtların biçimi araştırmaları bir hayli frenliyordu. Manyetoforların bulunuşu bir sürü sorunu çözmüş oldu. Manyetoforları Leningrad'lı bir fizikçi olan Alexandre Fefer buldu. Buluşun ana öğesi bir değil yüzlerce mıknatıstan yararlanmaktı. Bunun için mıknatıslanabilen bir metal veya metaloseramik tozu reçine, kauçuk, çimento veya alçıya katılıyordu. Daha sonra bu maddelerden istenen cisimler istenen biçimde yapılıyor ve Manyetograf denen özel bir aygıt yardımı ile bu cisimler mıknatıslandırılıyordu. Böylece cismin parçacıklarının herbiri bir mini-mıknatıs durumuna gelmekte idi. Bu parçacıklar kendi aralarında etkileşerek benzeşmez ve karmaşık bir manyetik alan oluşturuyordu, bu manyetik alanın güçlü bir biyolojik aktivitesi vardı. Mantetoforlar kullanılan ilkel maddelere bağlı olarak çok değişik biçimlerde yapılabilir; sert tüpler, elastik bantlar, hafif giysiler, merhemler vs. Uygulama alanları nedir? Son zamanlarda SSCB Sağlık Bakanlığı Bilim Konseyine manyetoforların uygulamaları ile ilgili pek çok veri sunulmuştur. Moskova, Leningrad, Kiev, Ulan-Ude, Soçi, Kisloovdsk vs. kentlerden gelen haberler manyetoforların başarı ile kullanıldığı merkezindedir. Örneğin Sklifossovski Enstitüsü'nden bildirildiğine göre mıknatıslı elastik bantlar yanıklarda iyileşmeyi çok hızlandırmaktadır, özellikle vücut yüzeyinin beşte birden fazlasını tutmayan küçük yanıklarda iyi sonuçlar alınmaktadır. Manyetoforlar lumbago, akut tromboflebit, mide-barsak, kadın, sinir, hareket hastalıkları gibi durumlarda çok etkilidir. Yüksek tansiyonda basıncı düşürmede, kalbin angina ağrısını geçirmede ve kalp yetmezliğini iyileştirmektedir. Manyetoforlar mükemmel bir bakteri öldürücü etki gösterdikleri gibi kırık kemiklerin daha çabuk kaynamasını sağlamakta, kan dolaşımını iyileştirmekte ve hastanın genel durumunu düzeltmekte. İşte 4 yıldır yapılmakta olan ilk gözlemlerin sonuçları bunlar. Henüz üzerinde çalışılması gerekli noktalar da bulunmaktadır: Metodun teorik esasları, manyetik alanın dozajı, manyetoforun diğer hastalıklarda da kullanılması... Bilim Konseyi bu yöndeki araştırmaların ilerletilmesi gerektiğine karar vermiştir. Manyetik alan sağlık servislerinin hizmetine girecektir. Manyetoforların sağlık dışı kullanılışları da şunlardır: Mikroplarda sentez olayını arttırmak, ürünlerin verimini çoğaltmak, betonun direncini yükseltmek, daha az çimento kullanılmasını sağlamak, daha üstün nitelikte baskı olanakları yaratmak, iplik üretiminde daha az boya kullanılmasını sağlamak vs. Böylece teknolojinin yeni bir branşı doğmuş oluyor: Manyetofor mühendisliği. İhtira Beratı numarası 445 438 olan bu buluş bugün doktor, biyolog, tarım uzmanı, bina yapımcısı, kimyacı vs.'nin ilgisini beklemektedir.