Yazar
Recep KOÇ
İstanbul Aile Hekimli Derneği

Özet

  • Bu yazıda birinci basamak sağlık hizmetlerinde reform süreci ile ortaya çıkan aksaklıklar değerlendirilmiştir.

Summary

  • This essay deals with loopholes emerging in primary health services with the process of reform.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Aile hekimliği, Sağlık reformu
    EN: Family medicine, Health reform