Yazar
Hande ARPAT
İşyeri Hekimi

Özet

  • Bu çalışmada, halk sağlığı literatüründe, özellikle toplumcu tıp tartışmalarında, çokça alıntılanan bir hekim olan Alfred Grotjahn (1869-1931) ve çalışmaları, tarihsel bir zeminde tartışılmaktadır. Alfred Grotjahn’ın yaşadığı tarihsel kesitin temel dinamikleri, biyografisi ve çalışmalarından hareketle, Grotjahn’ın ırk ıslahı ve Nazizm ile ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Summary

  • In this study, Doctor Alfred Grotjahn (1869-1931), who is constantly quoted especially in socialist medicine discussions in public health literature, and his works is discussed on a historical ground. Based on the main dynamics of the historical section which Alfred Grotjahn lived, his biography and works, Grotjahn’s relationship with racial hygiene and Nazism has been tried to put forward.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Alfred Grotjahn, sosyal tıp, sosyal patoloji, ırk ıslahı, Nazizm
    EN: Alfred Grotjahn, social medicine, social pathology, racial hygiene, Nazism