Yazar
Yüksel AKKAYA
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Özet

  • Ekim Devrimi’nden sonra hızla sanayileşip, kapitalist dünyayı önce yakalayıp sonra geçmek isteyen Sovyetler Birliği için en önemli sorunlardan biri verimli, üretken yoğun çalışmak oldu. Bu sorun erken dönem Sovyetler Birliği’nde embriyonik olarak ortaya çıkan sosyalist subotnik emek sürecini geliştirip, kalıcılaştırmak yerine kapitalist bir emek süreci olan Taylorizmin daha yoğun ve ileri bir biçimi olan stahavonist emek sürecini ön plana çıkardı. Kapitalist sistemin bir çalışma biçimi ve emek süreci olan Taylorizmin yeni versiyonu stahavonizm ne yazık ki sosyalist bir emek sürecine dönüşmek yerine, Taylorizmin aşkın bir emek süreci oldu.

Summary

  • After the October Revolution, in Soviet Union, which first wanted to catch up with the capitalist world and then pass the level of their development, the most important question became who to work productively, eff iciently and densely. In the early period Soviet Union instead of developing and sustaining the embryonic emergence of socialist Subbotonic labor process, what has promoted is Stahavonist labor processes which is a more dense and advanced form of a capitalist labor process that is Taylorism. As the new version of Taylorism which is a capitalist mode of working and labor process, unfortunately, Stakhavonism turned into a labor processes that exceeded Taylorism instead of becoming a socialist labor process.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: emek süreçleri, Taylorizm, subbotnics, stakhavonism
    EN: labour processes, Taylorism, subbotnics, stakhanovism