Yazar
Dünya Tabipler Birliği
Ekim 2011’de Uruguay, Montevideo’da gerçekleştirilen 62. DTB Genel Kurulu’nca benimsenmiştir

Özet

  • Bu yazıda Dünya Tabipler Birliği’nin Ekim 2011’de 62. Genel Kurulu’nda kabul edilen “Yeterli Ağrı Tedavisine Erişime İlişkin DTB Kararı” sunulmaktadır.

Summary

  • In this article, “WMA Resolution on the Access to Adequate Pain Treatment” adopted by 62nd WMA General Assembly, Montevideo, Uruguay in October 2011 is presente.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Dünya Tabipler Birliği, ağrı, tedavi.
    EN: World Medical Association, pain, treatment