Yazar
Metin BERBEROĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı, Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği Başkanı

Özet

  • İnsan bedeni değişen çevre şartlarına uyum sağlamak için farklılaşmış, bedenindeki organlar, yapılar ve fonksiyonlar yeni koşullarda ya farklı görevler üstlenerek varlıklarını sürdürmüş, ya da işlevini yitirerek yok olmaya yüz tutmuştur. Bu zorlamalı süreçteki değişiklikler nedeniyle işlevsel ve yapısal problemler belirmiştir. Topuk dikeni, üçüncü göz kapağı ve doğum sancıları gibi yapısal gariplikler ve bunların doğurduğu sağlık sorunları ancak evrimsel bakış açısıyla anlaşılabilmektedir. Bu bakış açısının edinilmesi modern hekimlikte kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Summary

  • Human body has adapted to fit into the changing environmental conditions. The organs, structures and functions of the body have either sustained their existence by taking on new tasks or disappeared by loosing their functionalities. Functional and structural problems were arisen, due to the changes in this constrained process. Structural anomalies such as heel spur, third eye lid, and birth pains can only be explained through evolutionary perspective. Acquisition of this perspective is an inevitable necessity in modern medicine.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: evrimsel tıp, körelmiş organlar, anatomik tuhafl ıklar, uzlaşılar
    EN: evolutionary medicine, vestigial organs, anatomical quirks, trade-off s