Yazar
Frank RUHLI
Frank Rühli (fr [email protected])

Yazar
Martin HAEUSLER
Evrimsel Tıp Enstitüsü, Zürih Üniversitesi, Zürih, İsviçre

Yazar
Arthur SANIOTIS
Anatomi Enstitüsü, Zürih Üniversitesi, Zürih, İsviçre

Yazar
Maciej HENNEBERG
Biyolojik Antropoloji ve Karşılaştırmalı Anatomi Bölümü, Tıp Fakültesi, Adelaide Üniversitesi, Adelaide, Avustralya

Yazar
Gülfi rde Akgül
Evrimsel Tıp Enstitüsü, Zürih Üniversitesi

Özet

  • Amaçlar: Evrimsel tıp, insan hastalıklarının evrimsel temeline ve zaman içinde uğradıkları değişime odaklanan ve hızla büyüyen bir alandır. Kısa ve uzun dönem evrimle ilgili kavramların tıp eğitimine dâhil edilmesi, insan biyolojisindeki değişebilme özelliğinin anlaşılması için kesinlikle gereklidir. Yöntemler: Zürih ve Adelaide üniversitelerinde açılan üç ET kursunda, genel tanımları, tüm eğitim programı ve anonim öğrenci değerlendirmelerinin sonuçları ile birlikte sunulmuştur. Sonuçlar Açılan kurslar artan gereksinimi karşılamış ve öğrenciler tarafından olumlu karşılanmıştır. En önemlisi, sağlık ve evrimle ilgili konular hakkında eleştirel düşünmeye yöneltmiştir. Sonuçlar: Bu konuların eğitim programlarına eklenmesi, sağlık meslekleri mensuplarının insanın evrimi ve etkileri ile ilgili ilkeleri çalışmalarına katmalarını sağlayacaktır.

Summary

  • Objectives: Evolutionary medicine is a growing field focusing on the evolutionary basis of human diseases and their changes through time. The introduction of concepts of long- and short- term evolution into the medical curricula is essential to ac- knowledge the variability of human biology. Methods: Three courses of the EM taught at the University of Zurich and the University of Adelaide are presented by giving their general descriptions, full curricula, and the results of anonymized student evaluations. Results The presented courses meet a growing need and were positively
    Received by the students. Most importantly, they seem to stimulate critical thinking about issues relating to health and evolution. Conclusions: The incorporation of these topics into curricula will allow future practitioners of health-related professions to apply principles of human evolution and its forces in their work.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: hastalık, eğitim programı, evrimsel tıp, tıp fakültesi
    EN: disease, curricula, evolutionary medicine, medical faculty