Yazar
Battal ÇIPLAK
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Özet

  • Toplum ve Hekim dergisi 2016 yılında evrimsel tıp ile ilgili iki sayılık bir özel dosya yayınladı. Bu dosyanın oluşturduğu gündeme paralel olarak Türkçe yayınlanmış evrimsel tıp kitapları veya evrimsel tıpla ilgili içeriği olan kitapları tanıtmanın okuyuculara yol gösterici olacağı kanısına varıldı. Tanıtım yazısı dört kitabı konu edinmiştir. Bunlar; i) Evrimsel Tıbbın İlkeleri, ii) Neden Hastalanırız, iii) İçimizdeki İzler: Yaşam, Evrim ve Biz ve iv) İnsan Vücudunun Öyküsü: Sağlık, Hastalık ve Evrim.

Summary

  • Community and Physician Journal by Turkish Medical Association published two special issues on evolutionary medicine in 2016. In parallel with these issues it is a necessity to introduce books on evolutionary medicine in Turkish. Four books are introduced here; i) Evrimsel Tıbbın İlkeleri (The Principals of Evolutionary Medicine), ii) Neden Hastalanırız (Why Do We Get Sick), iii) İçimizdeki İzler: Yaşam, Evrim ve Biz (Traces Inside of Us: Life, Evolution and Us), and iv) İnsan Vücudunun Öyküsü: Sağlık, Hastalık ve Evrim (The Story of Human Body: Health, Illness and Evolution).

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türkçe evrimsel tıp kitapları
    EN: evolutionary medicine books in Turkish