Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Türkiye’de 2013 Haziran’ında milyonlarca insanın sokaklara çıkarak doğrudan içinde yer aldığı ve “Gezi”, “Haziran Günleri” gibi adlandırmalarla ifade edilen bir “sosyal hareket” yaşandı. Hareketin katılımı, tarzı, talepleri, kendini ifade edişi ile birlikte özgünlükleri ve hareketi oluşturan dinamikler de tartışma gündemine oturdu. Bu yazıda Türkiye ve dünya ölçeğinde hakettiği ilgiyi gören bu sürecin öncesinde ne kadar “beklendiği”, hareketin üzerinde ortaklaşılan karakteristik ve dinamiklerine yönelik bir derleme ve genel değerlendirme yapılmaktadır.

Summary

  • In June 2013, Turkey experiences a “social movement” referred to as “Gezi”, “Days of June” etc. where millions of people rushed to streets and actively involved in. Many features of this movement including its participants, mode, demands, manifestations and uniqueness as well as dynamics leading to and constituting the movement have since then become the topic of many discussions. The article starts with the question to what extent this nationally and internationally recognized event was “expected” in advance and continues with an overall evaluation on characteristics and features of the movement as identified commonly by various circles.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Gezi Parkı, Haziran günleri, Genel değerlendirme
    EN: Gezi process, Days of June, Overall evaluation