Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Eft al YILDIRIM
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Sağlıklı bir yaşam için hareket, fiziksel aktivite, sporun önemi biliniyor. İnsan doğasında/yaşamında olan fiziksel aktivitenin günümüzde insana yabancılaşmış, tüketim dünyasının bir nesnesi olma öyküsü ve sağlık zemininde meseleyi farklı yönleriyle değerlendiren bütünsel bir yaklaşımın “durumu” doğru olarak kavramaya ve “ne yapılması gerektiğine dair” yol gösterici olacağı açıktır. Yazıda bu amaçla Toplum ve Hekim Dergisi tarafından hazırlanan Dosyanın gerekçesi ve yer alan yazılar tanıtılmaktadır..

Summary

  • The importance of mobility, physical activity and sports for a healthy life is recognized by all. Physical activity inherent to human nature/life has today become an object the world of consumption alien to human being. It is clear that a holistic approach addressing the problem with its diff erent aspects from health perspective will help understand the “situation” better and guide the way out. The paper gives the rationale for the file prepared by the journal Society and Medicine and introduces articles appearing in this issue.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: spor, fiziksel aktivite, sağlık
    EN: sports, physical activity, health