Yazar
Pınar ÖZTÜRK
Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar
Canan KOCA
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Özet

  • Kadın bedeni biyoloji ve fizyolojinin egemenliğindeki bir alan olarak müdahale edilmesi gereken, üzerinde müzakerelerin yapıldığı bir düzleme taşınmış durumda. Ayrıca egemen sağlık söylemi ile zayıfl ık, güzellik ve sportif güçlenme söylemlerinin birbirine karışması söz konusu. Bunun yansıması olarak kadın ve erkek bedenlerin terbiye edildiği spor alanında beden fiziksel güç ve performansla eşleştirilirken politik, kültürel ve ekonomik faktörler göz ardı ediliyor. Özellikle kadın sporcuların heteronormatif normlarla şekillenen estetik bir beden ile sportif performans için gerekli olan kaslı beden arasında yaşamak zorunda kaldıkları gerilim, cinsiyet ideolojilerin yapılanmasını ve her defasında meşrulaştırılmasını olanaklı kılıyor. Bu bağlamda bu çalışmada, egzersiz ve performans sporunda kadın bedeni üzerinde hâkim olan söylemlerin eleştirel paradigmalar çerçevesinde açığa çıkartılmasını ve bu söylemlerin hizmet ettiği düzlemi tartışmayı amaçladık.

Summary

  • Female body, as an area under the hegemony of biology and physiology, has been brought into a platform where it can be interfered and discussed. Beside dominant discourses about health, leanness, beauty and sportive power are about to intermingle with each other. As a refl ection of this situation while body is linked to power and performance, politics, cultural and economic factors are ignored. Especially the tension experienced by women athletes stems from the duality between the aesthetic body shaped by heteronormative norms and the muscled body required for a better sportive performance enable to construct and legitimate the ideology based on biological sex diff erence and inequalities between sexes. In this context, we aim to reveal the dominant discourses on female body in exercise and performance sports area within the frame of critical paradigms and to discuss the platform perpetuated by existing sexist discourses.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: beden, egzersiz, performans sporu, söylem, toplumsal cinsiyet
    EN: body, exercise, performance sport, discourse, gender