Yazar
Gıyasettin DEMİRHAN
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Özet

  • Biricik varlığıyla insan, zihnini kullanarak düşünür, alet tasarlar, üretir ve kullanır. Bu özellikleri ile de hayvanlardan ayrılır. Düşünme, tasarlama, üretme ve kullanma özellikleri sayesinde insan varoluşundan bu yana her alanda birçok birikime sahip olmuştur. Bu birikim kültür olarak ifade edilir. Kültür, toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi birçok ürünü kapsamına alan bir terimdir. Eğitim, spor, değer/ler ve sportif değerler de kültürün ürünleri içerisinde yer alır. Kültüründen edinmiş olduğu spor eğitimi ve değerleri ile zihinsel ve duyuşsal özelliklerini birleştirerek hareket yetisini eyleme geçiren insan bir süre sonra “spor yapan insan” haline gelir. Yani, spor kültürü ile donanık olur. Çünkü, spor yapan insan spor hakkında bilgili, becerili ve isteklidir. Bu nedenle, her tür sportif değeri önemser ve ona göre davranış örüntüleri gösterir. Sportif değerler öğrenilir. Öğrenme ise eğitim etkinlikleri ile olanaklı hale gelir. Öğrenmenin sağladığı birikimle insan; bütünsel gelişim ve nitelikli bir yaşam olanağına kavuşur. Çünkü insan biyo-kültürel, sosyal ve psikolojik özellikler taşıyan bir varlıktır. Sahip olduğu genetik mirası ile birlikte eğitim sürecinde kazandıklarının oluşturduğu denge ise bireyin kaliteli bir yaşam sürerek yaşamdan daha istenilen nitelikte keyif almasını sağlar.

Summary

  • Human beings, with their unique existence, think by using their minds, design devices, produce them, and use them. With this property, human beings are distinguished from animals. With the thinking, designing, producing and using features, human beings have accumulated many things in every field since their first existence. These accumulations are referred to as “culture”. The word “culture” has many other meanings in itself. Education, sports, values and sportive values are also considered in the realm of culture. Human beings, who act by joining their movement ability with mental and emotional properties, become “human beings who do ‘’sports” after some time. In other words, they become “equipped with” the sports culture; because, a human being who does sports is knowledgeable, skillful, and eager about sports. For this reason, s/he cares for any type of sports and behaves in that direction. Sportive values are learned. Learning is made possible via educational activities. Human beings have the possibility of an integrated development and qualified life with the accumulation ensured by the learning. Because, human beings have biological, cultural, social and psychological characteristics. The balance obtained with the genetic inheritance and the education/training ensure that human beings live a quality life and enjoy their lives more than the desired level.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: spor, değer/ler, sportif değerler, eğitim
    EN: sports, value/s, sports values, education