Yazar
Ahmet TALİMCİLER
Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Özet

  • Bu makalede taraftarlığın zaman içinde geçirdiği dönüşümde medyanın nasıl bir yeri olduğu ve bu değişimin nasıl gerçekleştiği üzerinde durulacaktır. Bunun için de önce taraftarlık kavramının ne olduğu ve toplumsal hayat içerisinde ne gibi işlevleri yerine getirdiği belirtilecektir. Daha sonra medyanın endüstriyel futbolla birlikte tüketim endeksli yeni bir taraftarlık tipi olarak ‘on ikinci adam’ vurgusunun ardındaki saiklerin neler olduğu tanımlanmaya çalışılacaktır. Sonuç bölümünde ülkemizdeki futbol kültürünün ve taraftarlık olgusunun medya üzerinden nasıl şekillendiği, yazılı ve görsel medyadan verilecek olan örnekler eşliğinde tartışmaya açılacaktır.

Summary

  • Fans are one of football’s specific aspects. Fans satisfy their belonging and identity requirements by supporting a team. The transformation of football in the course of time echoes on the fans and caused them to identify themselves diff erently than before. Along with the inception of industrial football, game transformed into a business and fans transformed into clients. The most eff ective aspect on this process is the media which has major responsibility on the creation of industrial football by carrying it to the masses with its means. On this new epoch, fans are confined in a virtual identity by entitling in the category of twelfth man. The major aim here is to alienate the fans from the game and to transform them into passive consumers. Football and fans take a new shape in the process of getting related to the mass media.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: futbol, medya, taraftarlık
    EN: football, media, fans