Yazar
Barış CAN
Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Bu çalışmada, 11 Aralık 2013 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan ve temelde 2012 Yılı Dünya Sıtma Raporu’nun güncellenmiş şekli olan 2013 Yılı Dünya Sıtma Raporu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, sıtma ile mücadelede; çözümün ne olduğu bilinmesine ve araçlarına sahip olunmasına karşın, DSÖ’nün bu konuda başarılı olmadığı belirlenmiştir.

Summary

  • In this study, World Malaria Report 2013 which was released on December 11, 2013 by World Health Organization (WHO) and is basically an updated version of World Malaria Report 2012 was evaluated. Although the solution is known and the tools for tackling malaria are owned; WHO has been identified far from being successful on this topic as a result of this evaluation.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sıtma, Dünya Sağlık Örgütü, plazmodyum, cibinlik, Afrika
    EN: malaria, World Health Organization, plasmodium, net, Africa