Yazar
Özgür ERBAŞ
Avukat, TTB Hukuk Bürosu

Özet

  • Kamuoyuna “şehir hastaneleri” adı altında yeni bir model olarak sunulan ancak aslında bir finansman yöntemi ve sağlığın özelleştirilme araçlarından biri olan sağlık alanında kamu özel ortaklığı uygulamaları Türkiye’de giderek yoğunlaşan bir tartışma başlığını oluşturmuştur. Bu süreçte Türk Tabipleri Birliği, süreci başından itibaren izleyerek değerlendirmiş ve müdahale ve mücadele olanakları yaratmaya çalışmıştır. Bu yazıda Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık alanındaki kamu özel ortaklığı projelerine karşı yürüttüğü hukuksal mücadele kronolojik olarak özetlenmektedir.

Summary

  • Presented to the public as a new model under “city hospitals”, public-private partnerships in the field of health are in fact a financing method and one of the tools of privatization in health. As such there are intensifying debates about the issue in Turkey. The Turkish Medical Association followed and evaluated the process from the very start and tried to create channels of intervention and struggle. This article gives a chronological summary of TMA’s legal actions against public-private partnership projects in the field of health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: TTB, kamu özel ortaklığı, özelleştirme
    EN: TMA, public-piivate partnership, privatization