Yazar
İlker BELEK
Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Özet

  • Dünyada alternatif tıbbın desteklenmesi kapitalizmin ekonomik ve sosyal bunalımıyla ilişkilidir. Alternatif tıp bir yandan moderniteye saldırıdır. Bir yandan kapitalist tıp ortamında para kazanmaya yarayacak yeni bir alandır. Bir yandan sağlık harcamalarını vatandaşın üzerine kaydırmanın ve kamu sağlık harcamalarını azaltmanın yoludur. Bir yandan da topluma siyasi olarak müdahale etmenin bir aracıdır. Bu yazıda, alternatif tıp iktisadi-siyasal bir bağlam içinde ele alınacaktır.

Summary

  • The support for alternative medicine in the world is associated with economic and social crisis of capitalism. On the one hand, alternative medicine is an assault on modernity; on the other hand it is a new area to make money in capitalist medical scene. It is the way to shift health care costs onto citizens and to reduce public spending on health care; besides, it is a tool for political intervention. In this article, alternative medicine will be addressed in an economic and political context.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: gericilik, anti modernite, alternatif tıp
    EN: reactionism, anti-modernity, alternative medicine