Yazar
M. Murat CİVANER
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD.

Özet

  • Günümüzde modern tıp dışı tıbbi uygulamalar giderek popülerlik kazanmakta, geleneksel yöntemlerin ve attarlar gibi kaynakların yanı sıra, yüzlerce yöntemin endüstrileştiği ve bir kısmının yasal zemine kavuştuğu görülmektedir. Diğer yandan bu tür yöntemlerin bilimselliğine ilişkin önemli kaygılar bulunmaktadır. Bu makalede, hekimlerin modern tıp dışı yöntemlere yaklaşımının meslek ahlakı ve haklar göz önüne alındığında nasıl olması gerektiğine dair bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır.

Summary

  • Medical practices outside modern medicine get popular in today’s world, and it is observed that hundreds of practices are industrialized and legalized besides traditional methods. On the other hand, there are substantial concerns on their scientific eff iciency and safety. In this article, a framework for physicians’ general approach to these methods is tried to be established by considering professional morality and rights related to health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: geleneksel tıp, alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, meslek ahlakı
    EN: traditional medicine, alternative medicine, complementary medicine, professional morality