Yazar
Alper B. İSKİT
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD.

Özet

  • Yalancıbilim (pseudoscience) bilimsel yaklaşımlar kullanılarak ileri sürülen, ancak bilimsel çalışmaların gerektirdiği standartları (materyal, metot, test edilebilirlik vb) taşımayan veya desteklenmeyen iddia, inanç, bilgi ve uygulamalar bütününe verilen addır. Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir yöntemdir. Gerçek bir yalancıbilim örneğidir. Homeopati’nin plasebo etkisi dışında bir faydası olduğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanamamıştır.

Summary

  • Pseudoscience is a term used to describe a claim, belief, or practice presented as scientific, but which does not adhere to the scientific method. Homeopathy is based on “like cures like”, a claim that a substance, which may cause the symptoms of a disease in healthy people would cure similar symptoms in sick people. Homeopathy is a good example for pseudoscience. Homeopathic preparations are not eff ective for treating any condition and the clinical studies have also found homeopathy to be no more eff ective than a placebo.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yalancıbilim, homeopati, plasebo
    EN: pseudoscience, homeopathy, placebo