Yazar
Suzan SANER
Psikiyatri ve İç Hastalıkları Uzmanı, Özel Yedikule Psikiyatri Merkezi

Özet

 • Kadına karşı şiddet, her coğrafya ve kültürde yaygındır. Fiziksel, cinsel, ruhsal ve ekonomik olmak üzere çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Türkiye’de evlenmiş kadınların üçte biri fiziksel şiddet, en az %15’i cinsel şiddet içeren davranışlardan en az birini yaşamış; yarısı yaşadıkları şiddeti daha önce hiç kimseye söylememiş, %92’si resmi başvuruda bulunmadığını bildirmiştir. Birçok kadını doğrudan yaralayan bu şiddet biçimleri, potansiyel kurbanlar olarak bütün kadınları etkiler. Kadın cinayetleriyle vardığı uç noktada kadının yaşam hakkını elinden alır. Kadın sağlığını olumsuz etkileyerek bütün sağlık sistemleri üzerinde küresel bir yük oluşturur. Günümüzde önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınır. Çok sayıda kurum, kuruluş ve disiplini yakından ilgilendirmekle birlikte çoğu zaman sağlık hizmeti veren kişi ve/veya kurumlar tarafından da görmezden gelinerek, şiddetin olağanlaşmasına istemeden de olsa katkıda bulunulur. Türkiye’de son yıllarda kadına karşı şiddetle ilgili verilerin eksikliği, yetersizliği, güvenilir olmayışı tartışılmaktadır. Bütün dünyada kadınların korku değil güven içinde, mağdur konumuna hapsolmadan yaşama hakkı vardır. Bu yazıda, kadına karşı erkek şiddetiyle birlikte korkuyla da mücadele ederken farkındalık, ses çıkarma, görünür kılma ve birlikte güçlenme yolları gözden geçirilmiştir.
  Geliş Tarihi : 24.05.2017
  Kabul Tarihi : 21.06.2017

Summary

 • The violence against woman is a common phenomenon in all cultures and geographies. It can occur in various forms such as physical, sexual, emotional and economic violence. In Turkey, of the married women, one-third have faced physical violence, at least 15 % have xperienced at least one type of sexual violence, one-half have never told the violence anyone, 92 % said they have not reported the violence to off icial authorities. These forms of violence that directly hurt many women, aff ect all the women as potential victims. Through the women homicides, which are the extreme points of violence, women’s right to live is taken away. The violence imposes a global burden on all healthcare systems by negatively aff ecting women’s health. Today, it is considered as an important and preventable public health problem. Although the violence concerns numerous institutions, organizations and disciplines closely, the persons and/or institutions providing healthcare often ignore it, thus, even if unintentionally, contribute to the normalization of violence. In recent years, the unavailability, insuff iciency and unreliability of the data on the violence against women are being discussed in Turkey. All women throughout the world have the right to live in safety, not in fear, without being trapped in victimization. In this article, the ways to raise awareness, to react, to bring the issue into view and to strengthen together as struggling against fear as well as male violence were examined.
  Received : 24.05.2017
  Accepted : 21.06.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: kadına karşı şiddet, erkek şiddeti,, mağdur, korku, kadın ruh sağlığı
  EN: violence against woman, male violence, victim, fear, women’s mental health

Geliş Tarihi / Received Date
 • 24.05.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.06.2017