Yazar
İlker KÜÇÜKPARLAK
Psikiyatrist

Özet

 • Doktor korkusu kavramı anlaşılmaya çalışılırken tıbbi prosedürlere odaklanmak yerine şifacı arketipinin tarihsel evrimine bakmak yararlı olabilir. Avcı-toplayıcı toplulukların şifacısı olan şaman hastalığı bizzat yaşayarak iyileştirir. Şaman ayrıca diğerinin arzusunun nesnesi olmayı arzu etmediğinden ötürü bir başarı öyküsü olarak inşa edilen modern doktor kimliğinden oldukça uzaktadır. Yunan mitolojisinin yaralı şifacısının da yarası şifacılığını sağladığından ötürü yarasız modern doktor kimliğinden oldukça uzağa düşmektedir. Sonuç olarak çoğu zaman mutlak bir teslimiyet ve güven gerektiren hasta-hekim ilişkisinde kusursuz modern doktor kimliği hasta rolünün tekinsizleşmesi ile doktor korkusunun temellerini oluşturuyor olabilir.
  Geliş Tarihi : 02.03.2017
  Kabul Tarihi : 21.04.2017

Summary

 • It would be better to look at the historical evolution of healer archetype to understand the “Fear of Doctors” concept, instead of focusing on medical procedures. A shaman, who is the healer in hunter-gatherer societies, heals the disease by experiencing it personally. Besides, since the shaman doesn’t want to be the object of the other’s desire, his/her identity is quite distant from that of the doctor in the modern societies, which was built as a success story. As his/her wound enables the healing, the wounded healer in Greek mythology also diff ers considerably from the modern unwounded doctor’s identity. To conclude, in the doctor-patient relationship, which mostly requires an absolute submission and confidence, the modern doctor’s perfect identity along with patient’s role that became unsafe, may underlie the fear of doctors.
  Received : 02.03.2017
  Accepted : 21.04.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: şaman, psikomitoloji, arketip, erginlenme ritüeli, doktor
  EN: shaman, psychomythology, archetype, initiation ritual, doctor

Geliş Tarihi / Received Date
 • 02.03.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.04.2017