Yazar
Gamze VAROL SARAÇOĞLU
Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Yazar
Çiğdem ÇAĞLAYAN
Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Özet

 • Bu çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de hava kirliliği, hava kirliliğine karşı yürütülen mücadelelerin tarihçesinin örnekleriyle birlikte sunulması amaçlanmıştır.
  Geliş Tarihi : 30.04.2017
  Kabul Tarihi : 07.08.2017

Summary

 • In this review paper, it was aimed to present the air pollution in Turkey and in the World and the history of the struggle against air pollution along with the examples.
  Received : 30.04.2017
  Accepted : 07.08.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: hava kirliliği, mücadele, sivil toplum kuruluşları, Dünya, Türkiye
  EN: air pollution, struggle, non-governmental organizations, World, Turkey

Geliş Tarihi / Received Date
 • 30.04.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 07.08.2017