Yazar
Metin ÇULHAOĞLU
Toplum ve Hekim Danışma Kurulu Üyesi

Özet

 • Yazı, iktidarda 15’inci yılını tamamlamış bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Türkiye’nin siyasal yaşamındaki öncülleriyle ilişkilerini süreklilik ve kopuş kavramları bağlamında değerlendirmekte, bugün gelinen noktada bu iktidarın yaşadığı çelişkilerle birlikte karşısındaki muhalefetin sorunlarına değinmektedir.
  Geliş Tarihi : 06.11.2017
  Kabul Tarihi : 22.12.2017

Summary

 • The article analyses the 15 years of rule in government of the Party for Justice and Development in the context of continuity and rupture with its predecessors in Turkish political life and addresses contrasts of the ruling party together with the problems of its opposition.
  Received : 06.11.2017
  Accepted : 22.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Adalet ve Kalkınma Partisi, süreklilik ve kopuş, kapitalizm, demokrasi, emperyalizm, küresel entegrasyon, çelişki
  EN: Party for Justice and Development, continuity and rupture, capitalism, democracy, imperialism, global integration, contrast

Geliş Tarihi / Received Date
 • 06.11.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 22.12.2017