Yazar
İrfan KAYGISIZ
Uzman, Birleşik Metal-İş Sendikası

Özet

 • AKP’nin hükümet ettiği 2002-2017 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde, Cumhuriyet tarihinde görülmedik ölçüde işçi sınıfı ve sendikalara yönelik bir dizi değişiklik yapılmış yeni bir çalışma yaşamı inşa edilmek istenmiştir ve bu süreç devam etmektedir. Bu dönemde çalışma yaşamına yönelik temel yasalar, bireysel hakları düzenleyen iş kanunu ile kollektif hakları düzenleyen sendikal yasalar, köklü değişikliklere uğramıştır. İşçiler hiç olmadığı kadar esnek istihdam biçimleri ile çalıştırılırken, kuralsızlık kural haline gelmiş ve bu çalışma ilişkisi güvencesizliği yaratmıştır. Bu dönem içerisinde ilan edilen OHAL ise, önceki dönemde yaşananları, yapılanları da aratacak uygulamalarla geçmektedir.
  Geliş Tarihi : 16.11.2017
  Kabul Tarihi : 25.12.2017

Summary

 • During 15 years of AKP governance between 2002-2017, we have seen substantial changes towards working class and unions, they wanted to build a new working life and this process is still going on. In this period, basic laws about working life, labour code which regulates individual rights and trade union legislation which regulates collective rights has substantially changed. Workers are now working under fl exible working conditions which has never seen before, irregularity became regular and this working relations created precarity. Also with the declaration of State Emergency, now there are new applications which are even worse then the previous period.
  Received : 16.11.2017
  Accepted : 25.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sendika, işçi, esneklik, güvencesizlik
  EN: labour unions, workers, fl exibility, precarity

Geliş Tarihi / Received Date
 • 16.11.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 25.12.2017